DATAPAX sp. z o.o.
 • ul. Serbska 4, 61-696 Poznań
 • tel.: +48 665 442 525
 • mail: office@datapax.pl
 • KRS: 0000736127
 • NIP: 7831781179
 • REGON: 380519147
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 40 000,00 PLN OPŁACONY W CAŁOŚCI. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
 • ul. Serbska 4, 61-696 Poznań
 • tel.: +48 665 442 525
 • mail: office@datapax.pl
 • KRS: 0000736127
 • NIP: 7831781179
 • REGON: 380519147
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza
Pole wymagane
Pole wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DATAPAX SP. Z O.O. moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celach sprzedaży i marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych DATAPAX SP. Z O.O. drogą elektroniczną na wskazany w formularzu numer telefonu.
Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni DATAPAX SP. Z O.O. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
Administratorem Twoich danych jest DATAPAX SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Serbskiej 4 (61-696), NIP: 7831781179, REGON: 380519147, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736127, o kapitale zakładowym 40.000,00 PLN, opłacony w całości, zwana dalej DATAPAX. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@datapax.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul. Serbska 4, 61-696 Poznań. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
- wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
- marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
- finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
- obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
- prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z DATAPAX wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@datapax.pl Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez DATAPAX w ramach zawieranych z Tobą umów.
Narzędzie stworzone przez ekspertów
0
Liczba zrealizowanych projektów
0
Liczba wypitych kaw

Platforma dpx to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń zebranych na przestrzeni lat przez zespół DATAPAX. Zrealizowane projekty biznesowe umożliwiły zaprojektowanie i stworzenie narzędzia, które odpowiada na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Platforma dpx jest narzędziem, które wpisuje się w obecne trendy rynku technologii łącząc przy tym najlepsze doświadczenia praktyków.