Zbadaj aktualną sytuację w firmie online

Aby skuteczenie zarządzać firmą, konieczna jest wiedza o aktualnej sytuacji w różnych obszarach. Umożliwiamy to dzięki analizom online umieszczonym na platformie dpx.

Wykonaj online:
Co zyskujesz?
01
Szybka ocena aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie
02
Szybka weryfikacja zasobów
03
Szybka weryfikacja postępu zmian
04
Szybka rekomendacja usprawnień
Analiza efektywności zarządzania

Celem analizy jest ocena jakości zarządzania przez cele oraz sposobu ich wyznaczania i komunikacji w Przedsiębiorstwie. Badanie podzielone zostało na dwa etapy: wstępne i pogłębione. W obszar badania wchodzi zarządzanie celami na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

Efektem badania jest wskazanie mocnych i słabych stron zarządzania celami w Przedsiębiorstwie. W rekomendacjach wskazane jest narzędzie, które może pomóc we wzmocnieniu jakości zarządzania przez cele lub stanowić uzupełnienie obecnie stosowanych rozwiązań.

Analiza funkcjonowania działu IT

Celem analizy jest ustalenie postrzegania Działu IT przez pryzmat realizowanych działań. Osobami zaangażowanymi w badanie powinni być pracownicy przedsiębiorstwa, którzy współpracują z Działem IT oraz osoby pracujące w tym dziale.

Rezultatem badania jest raport prezentujący ocenę poszczególnych zadań realizowanych przez Dział IT. Analiza wskazuje główne przyczyny opóźnień oraz obszary wymagające poprawy w odczuciu wypełniających.

Analiza etapów i barier rozwoju przedsiębiorstwa

Analiza pozwala określić, na którym etapie rozwoju znajduje się przedsiębiorstwo bądź jaka bariera blokuje obecnie rozwój przedsiębiorstwa. Wskazuje jednocześnie, jakie problemy mogą pojawić się wraz z dalszym rozwojem przedsiębiorstwa.

W rekomendacjach wskazane jest, w jaki sposób płynnie pokonać bariery, które z czasem się pojawią, takie jak: przeciążenie kierownictwa, narzucanie zmian pracownikom, utrata kontroli czy nadmierna biurokracja.

Analiza stanów magazynowych

Analiza umożliwia osobom odpowiedzialnym za zarządzanie zapasami zidentyfikowanie produktów bądź surowców, części, których obecnie utrzymywany zapas jest niewspółmiernie duży do prognozowanej sprzedaży lub zużycia w produkcji.

Korzyściami płynącymi z analizy jest informacja, w zapasie których produktów jest zamrożony największy kapitał oraz które z produktów w kontekście przyszłej sprzedaży lub produkcji wymagają zwiększenia dostępności.

Narzędzie stworzone przez ekspertów
0
Liczba zrealizowanych projektów
0
Liczba wypitych kaw

Platforma dpx to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń zebranych na przestrzeni lat przez zespół DATAPAX. Zrealizowane projekty biznesowe umożliwiły zaprojektowanie i stworzenie narzędzia, które odpowiada na potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. Platforma dpx jest narzędziem, które wpisuje się w obecne trendy rynku technologii łącząc przy tym najlepsze doświadczenia praktyków.